Tuyển dụng

King‘s Finger Hotel Đà Nẵng (3 sao) mở rộng trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 03/2017

Tuyển dụng nhân viên: Sales, Kỹ thuật, Nhà Hàng, Buồng Phòng, Bếp, Belman, Chăm sóc ...

Đặt phòng:

Ngày đến: Ngày đến
Ngày đi: Ngày đi
Người lớn:
Trẻ em:
Số phòng:
Điện thoại:
Email:
* Bắt buộc phải nhập.
BOOKING Đóng